วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมลงพื้นที่มอบกระเช้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนค่ายเสนาณรงค์ และโรงเรียนสมัยศึกษา เพื่อสุขอนามัยของบุตรหลาน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)