วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “28 กรกฎาคม 2563”

บริเวณคลองแม่เรียน และริมคลองระบายน้ำ 6 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมมากมาย อาทิ อำเภอหาดใหญ่, มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์), กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, เรือนจำจังหวัดสงขลา, กศน.อำเภอหาดใหญ่, โครงการชลประทานสงขลา, บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด, ประธานชุมชน, คณะกรรมชุมชน, อสม., พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วม