วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกันต้อนรับ นายโชติ มุสิกรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายฉลอง พัฒโน นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ นายวิรัตน์ ทองรักษา รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพลภัทร แก้วชูด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกันต้อนรับ นายโชติ มุสิกรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์