นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้ความดันบวก 1 ตู้ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสทิงพระ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้ความดันบวก 1 ตู้ พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสทิงพระ โดยมีแพทย์หญิงอรวรรณ เจตน์วราพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสทิงพระ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ

#EGATForALL#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต#กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย