วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเชิงคีรี ประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดเชิงคีรี ประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุนเทปูนบริเวณรอบๆ อุโบสถหลังใหม่ เพิ่มความสะดวกในการทำพิธีและกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ในวันสำคัญทางศาสนา