วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์