วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล นายนายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล นายนายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่เจ้าของแผงค้า และผู้มาซื้อสินค้าในตลาดสมอลล์ คลองระบายน้ำ 5 และตลาดเกาะหมี เทศบาลเมืองคอหงส์