วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายมงคล บุญรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2564 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายมงคล บุญรัตน์ จากเทศบาลตำบลคูเต่า มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากจากเทศบาลตำบลคูเต่า ที่มาร่วมแสดงความยินดีในการโอนย้ายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์