วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์