วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมเสวนา หัวข้อความสำเร็จของหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมเสวนา หัวข้อความสำเร็จของหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในโครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่วนราชการ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์และตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดผลงาน