วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดปรางแก้ว หมู่ 8 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050