วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถปันสุข ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้จัดขบวนรถปันสุข เพื่อแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.15 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถปันสุข ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้จัดขบวนรถปันสุข เพื่อแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050