วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.)พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าพบนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อมอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสงขลา จำนวน 20,000.-บาท พร้อมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 2,400 ขวด และนอกจากนี้ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ร่วมสมทบทุนเงินบริจาคเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 32,500.- บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอีกด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050