วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานจัดกิจกรรม “ทหญ. นุ่งไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานจัดกิจกรรม “ทหญ. นุ่งไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564” โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่มีการจัดพื้นที่จุดถ่ายภาพให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โดยสารได้ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยราชการ สายการบิน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050