วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั่งมวลครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัล Friendly Design Awards 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั่งมวลครั้งที่ 4 ด้วยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและคณะกรรมการผู้จัดงานได้มีมติให้ “ท่าอากาศยานหาดใหญ่” เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการออกแบบ Friendly Design และเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่งถึง เท่าเทียม ประเภท “ระบบขนส่งมวลชน/ยานพาหนะ Friendly Design” ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050