วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้าน สนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะ ทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้าน สนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะ ทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ครั้งที่ 1/2563 มีวาระการประชุมเกี่ยวกับ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส Covid- 19 และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และมีการ สาธิตการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การสวมและถอดถุงมือ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา พร้อมด้วยคณะทำงาน ประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050