วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่(ด้านสนับสนุนธุรกิจ)ร่วมงานครบรอบการดำเนินกิจการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 28 ก.พ. 63 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ร่วมงานครบรอบการดำเนินกิจการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครบรอบ 32 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050