วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้าน สนับสนุนธุรกิจ) รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)โดยนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้าน สนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อไว้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (CIVID-19) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่..