วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (ครบรอบ 100 ปี)

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (ครบรอบ 100 ปี) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ หน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่