วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะฯ ซึ่งเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจ การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะฯ

ซึ่งเดินทางมาเพื่อปฏิบัติภารกิจ การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563  และประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจความพร้อมมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานที่มีความสำคัญสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปมาตรการต่าง ๆ และนำตรวจเยี่ยมความพร้อมในพื้นที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่