วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.สธ.) พร้อมพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 -15.30 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.สธ.) พร้อมพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดยเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับเตรียมการท่องเที่ยวในชุมชนของ ตำบลทุ่งตำเสา ซึ่งตำบลทุ่งตำเสาเป็นหนึ่งในตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีผู้แทนจากชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050