วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ)(รหญ.สธ.) เป็นประธานในโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 14.30 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ)(รหญ.สธ.) เป็นประธานในโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจากเดิม และทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการป้องกันอุบัติเหตุ จึงได้จัดโครงการ รณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีการจัดพิธีปล่อยแถวผู้ปฎิบัติงานและแจกแผ่นพับ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยมี ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการรณรงค์ฯ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ และอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่.


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050