วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำท่าน้ำลอยกระทง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำท่าน้ำลอยกระทง สำหรับการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองหวะ บริเวณริมคลองบ้านคลองหวะ