วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายพวง เนื่องในวันที่ระลึก นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายฐิติกรณ์ รอด
คล้าย รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมเจ้า
หน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาผัก ผลไม้
เนื่องในวันที่ระลึก นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเม
ศวร์ ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า
ฟ้ายุคลพิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บริเวณ
เขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา.