วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางวรัทยา สาระอาภรณ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นางวรัทยา สาระอาภรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา โอนย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เทศบาลเมืองควนลัง