วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี

วันนี้ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองควนลัง โดย นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นำพนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา