วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ รวมถึงฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับประชาชน ในชุมชนบ้านทุ่งรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ รวมถึงฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับประชาชน ในชุมชนบ้านทุ่งรี 1, 2, 3, 4 และ 5 ภายใต้กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนด้วยการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านบ้านทุ่งรี 1, 2 และ 3 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์เวลา 10.00 น. ชุมชนบ้านทุ่งรี 4 ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งรี 4เวลา 11.00 น. ชุมชนบ้านทุ่งรี 5 ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านทุ่งรี 5สำหรับประชาชนในชุมชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ (https://1th.me/iERHH) และไปรับได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ของแต่ละชุมชน ดังนี้วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านคลองหวะ 1, 2, 3 และ 4 รับที่อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1, 2,3 และ 4 รับที่อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์บ้านทุ่งโดนเวลา 13.30 น. ชุมชนบ้านปลักธง รับที่อาคารอเนกประสงค์บ้านปลักธงและวันพุธที่ 29 กันยายน 2564เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านในไร่ รับที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์