วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้าพบ ดร.พงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว บนเขาคอหงส์โดยรวม และขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวชมวิว “เขาคอหงส์”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พล.ต.ท. นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายฐิติกรณ์ รอดคล้าย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าพบ ดร.พงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)เพื่อนำเรียนและเสนอรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว บนเขาคอหงส์โดยรวม และรวมถึงการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวชมวิว “เขาคอหงส์” ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) ในการเข้าพบครั้งนี้ มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเทศบาลได้รับคำแนะนำในหลาย ๆ ด้าน ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองคอหงส์ ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ต่อไป