วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชนเข้าร่วม ณ โรงแรม TR ROCK HILL ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 4) เป็นไปตามระเบียบเทศบาลเมืองคอหงส์ ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2551 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และจะหมดวาระในวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ โดยในช่วงท้ายของงานในวันนี้ มีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ชุดปัจจุบัน เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจ และความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา