วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายธันยพงศ์ คงเจริญ ลงพื้นที่ ติดตามและให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ให้ได้รับสิทธิของรัฐ(เบี้ยผู้สูงอายุ) รวมไปถึงการเข้ารับการรักษาตามสิทธิในโรงพยาบาลของรัฐ

25 พฤษภาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายธันยพงศ์ คงเจริญ ไลงพื้นที่บริเวณซอย 1 คลองเตย ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย สท.แสน นิธิโรจน์ เพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิของรัฐ(เบี้ยผู้สูงอายุ) รวมไปถึงการเข้ารับการรักษาตามสิทธิในโรงพยาบาลของรัฐ และการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการประสานให้ความช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวบ้านที่ลำบากประกอบกับเจ้าของบ้านเช่าเดิมจะเอาคืน