วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพตามโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคหมู่บ้านหงส์ทิพย์

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพตามโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคหมู่บ้านหงส์ทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานหน้าสโมสรหมู่บ้านหงส์ทิพย์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกำหนดให้มีการเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 น. – 19.00 น.