วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย”

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย” จากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสงขลาผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ประเภท อปท. สะอาด

📌โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้คะแนนการประเมิน 80 คะแนน