วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพื้นที่เขาคอหงส์ เพื่อสำรวจและดูแนวทางในการจัดสร้างสกายวอล์ค (Sky Walk) เขาคอหงส์ โดยมุ่งหวังให้เขาคอหงส์ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหาดใหญ่

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าพื้นที่เขาคอหงส์ เพื่อสำรวจและดูแนวทางในการจัดสร้างสกายวอล์ค (Sky Walk) เขาคอหงส์ โดยมุ่งหวังให้เขาคอหงส์ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหาดใหญ่โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายส่วนราชการที่สำคัญ อาทิ เจ้าหน้าที่ อสมท., ศูนย์ป่าไม้สงขลา , ร.5 พัน1, มทบ. 42 รวมถึงภาคประชาชน ได้สำรวจและดูพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูล และกำหนดแนวทางการพัฒนาจากทิศใต้เขาคอหงส์ (ฝั่งถนนปุณณกัณฑ์) จรดทิศเหนือส่วนป่าไม้ (ช่อง 7 เดิม) ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองคอหงส์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน