วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 (ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี) ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล กล่าวคำปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทุกคนได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย