วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ อรัญดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ประสานงานในการนำรถแบคโฮ (คอยาว) และรถเกรดถนน ลงพื้นที่ปรับปรุงบึงปลักธง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายทวีศักดิ์ อรัญดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ประสานงานในการนำรถแบคโฮ (คอยาว) และรถเกรดถนน ลงพื้นที่ปรับปรุงบึงปลักธง และขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณริมรางรถไฟบ้านปลักธงและอัดบดถนนข้างทางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา