วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายทวีศักดิ์ อรัญดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ประสานงานในการนำรถแบคโฮ (คอยาว) ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและขุดลอกคู คลอง ระบายน้ำบริเวณริมรางรถไฟสายปลักธงถึงควนจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายทวีศักดิ์ อรัญดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ประสานงานในการนำรถแบคโฮ (คอยาว) ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและขุดลอกคู คลอง ระบายน้ำบริเวณริมรางรถไฟสายปลักธงถึงควนจง และประสานนำรถบดถนนและรถเกรดถนน บริเวณถนนในซอยร่วมธรรม ในเขตพื้นที่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา