วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง. พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอหาดใหญ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. เวลา 14.45 น.นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง. พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง สย. สมาชิก อส. ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่