วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายธวเดช (เอ็ม)ภาจิตรภิรมย์ และครอบครัว จัดกิจกรรมที่1 “ผมไม่ทิ้งหาดใหญ่บ้านเกิด”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายธวเดช (เอ็ม)ภาจิตรภิรมย์ และครอบครัว จัดกิจกรรมที่1 “ผมไม่ทิ้งหาดใหญ่บ้านเกิด” ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมในวันนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้น้องฯ 30,000 บาท มอบข้าวสารหอมมะลิ ถุงล่ะ5กิโล จำนวน1,200 ถุง (6,000 กิโล)หน้ากากอนามัย จำนวน2,000 ชิ้น ให้แก่ประชาชนชาวหาดใหญ่ ย่านชุมชุนโคกสมานคุณ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วันอาทิตย์ที่ 21 มิย./63 (ขอขอบคุนทางโรงเรียนที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน ผอ.พิพัฒน์ เสนาพิพัฒน์กุลคณะครูทุกฯท่านคับ คุณชนะพล (ติ้ม ) พยนต์ภาคในการประสานงาน และทีมงานทุกฯคน