วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายธัชพล หวังชูแก้ว(นายกนัย)เข้าพบนายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)หารือการเปิด สี่แยกแม่เปียะ เพื่อให้ประชาชนและ ชาวนาหม่อมได้สัญจรอย่างสะดวก

วันที่2ก.พ.2564ที่แขวงการทางที่ 2ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลานายธัชพล หวังชูแก้ว(นายกนัย)พร้อมด้วย สจ.อาคม ประสมพงศ์  ผญ.ถาวร ยกถาวร หัวหน้า กัณ สป. เข้าพบนายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)หารือการเปิด สี่แยกแม่เปียะ เพื่อให้ประชาชนและ ชาวอำเภอนาหม่อมได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 ได้รับเรื่องไว้และจะรีบดำเนินการให้ในขั้นตอนต่อไป