วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

นายธัชพล หวังชูแก้วนายกอบต.ทุ่งขมิ้น นายเศกสรร เพชรมณีรองนายกฯร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.ทุ่งขมิ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในการแก้ปัญญาโควิด19

วันนี้ 14 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น นายธัชพล หวังชูแก้วนายกอบต.ทุ่งขมิ้น นายเศกสรร เพชรมณีรองนายกฯร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.ทุ่งขมิ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในการแก้ปัญญาโควิด19 และการปฎิบัติงานในหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ดี ในช่วงที่โรคโควิด 19 กำลังระบาด ขออาสาทำงานต่อ เพื่อพัฒนาแผ่นดินพ่อ อีกต่อไป