วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อม ด้วยคณะ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันตธ์ 2564 นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อม ด้วยคณะ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสุพรรณ กองสว้สดิ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น