วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลทุ่งขมิ้น เพื่อขับเคลื่อนนำพาตำบลทุ่งขมิ้น สู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสู่มาตรฐานการบริการทุกด้านของสังคม

วันที่31มีนาคม2564 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลทุ่งขมิ้น ร่วมกับนายเศกสรร เพชรมณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นนายประลอง ประสมพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น นายทวีวัฒน์ สุววัชรานนท์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น เพื่อขับเคลื่อนนำพาตำบลทุ่งขมิ้น สู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสู่มาตรฐานการบริการทุกด้านของสังคมเต็มตามศักยภาพการพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย มั่นคงเข้มแข็งรอบด้านทางสังคมและการพัฒนาระบบการสาธารณสุขแบบครบวงจร โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข