วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เช้าวันนี้ นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 33,000 บาท ให้กับ นางศรีสุดา โพธิ์แก้ว บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร ตำบลทุ่งขมิ้น เพื่อเป็นชวัญและกำลังใจ ในการดำเนินชีวิตต่อไป