วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกฯอบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณี รองฯอบต.ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงจากโรคร้าย โควิด 19

วันที่ 12 กันยายน 2564 นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกฯอบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณี รองฯอบต.ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งขมิ้น จ.สงขลา นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงจากโรคร้าย โควิด 19


นายกนัยเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา พื้นที่ ทุ่งขมิ้น มีการตรวจพบผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งบุคคลดังกล่าวได้มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่ ในวันนี้นอกจากการส่งมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้กักตัวแล้ว ทีมผู้บริหาร อบต.ทุ่งขมิ้น ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวทุ่งขมิ้นที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีต่อไป