วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อมนายเศกสรร เพ็ชรมณี รองนายก ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร

วันอาทิตย์ที่ 7มีนาคม 2564 นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อมนายเศกสรร เพ็ชรมณี รองนายก ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90 % และฝากแจ้งถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร โปรดใช้ความระมัดระว้งในการเดินทาง ด้วยรักและห่วงใย จากใจ นายก นัย ครับ # พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน นายก นัย ครับ