วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการด้านพลังงานของอำเภอจะนะ ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานพลังงานให้การต้อนรับ นำโดย CEO ของ บริษัท ทีทีเอ็ม , นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และตัวแทนผู้บริหารจาก ปตท.ปท.7

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ พลังงานจังหวัดสงขลา ผอ.สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมภาค 16 พร้อมทั้งคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการด้านพลังงานของอำเภอจะนะ ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานพลังงานให้การต้อนรับ นำโดย CEO ของ บริษัท ทีทีเอ็ม , นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และตัวแทนผู้บริหารจาก ปตท.ปท.7

คณะได้เริ่มเยี่ยมชม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทีทีเอ็ม โดยได้รับฟังการบรรยายการดำเนินกิจการของบริษัท ทีทีเอ็ม , ปตท.ปท.7 และรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้าจะนะ โดย นายธนกร ณ พัทลุง หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าจะนะ จากนั้นได้เยี่ยมชมสถานที่จริงของแต่ละหน่วยงาน โดยเริ่มจาก บ.ทีทีเอ็ม จากนั้นได้โดยสารรถมินิบัสไฟฟ้า ของ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.ปท.7 ในส่วนของสถานี Metering และ สถานีแม่ NGV จะนะ จากนั้น ได้เดินทางต่อมาที่โรงไฟฟ้าจะนะ ฟังบรรยายการเดินเครื่อง และ เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 โดย นายเจริญพงค์ เพชรไชย หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2/3 โดยท่านรองผู้ว่าได้ให้โอวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้ยึดมั่นดำเนินกิจการให้เข็มแข็ง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างการยอมรับกับชุมชนอย่างยั่งยืน