วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ ได้จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงขึ้น ที่สนามหวังดี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม นายกสมาคมชวาวงศ์ กล่าวต้อนรับ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รักษาการแทนนายก อบจ.สงขลา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย พากันนำนกเขาชวาเสียงมาเข้าร่วมแข่งขันและร่วมชมเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันแยกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทเสียงใหญ่ ประเภทเสียงเล็ก ประเภทเสียงกลาง และประเภทดาวรุ่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การสนับสนุนทุกปี และมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงนกเขาชวาเสียง รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากผู้ชื่นชอบนกเขาชวานี้ มีทุกศาสนา ไม่มีการแบ่งแยกชั้นวรรณะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย