วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายนิคม จันพุ่ม พร้อมคณะฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครสงขลา

วันนี้ (4 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายนิคม จันพุ่ม นายอำพล ธรรมปาโล นายภูรินทร์ ทิพย์มณี และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครสงขลา และร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ร่วมเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality