วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสตูล ในโอกาสเดินทางร่วมส่ง นางสาวชุติมา เดชดี

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสตูล ในโอกาสเดินทางร่วมส่ง นางสาวชุติมา เดชดี ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) เทศบาลนครสงขลา นอกจากนี้มีการแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกับคณะที่ร่วมเดินทางมาจากเทศบาลเมืองสตูล และข้าราชการที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งได้มอบกระเช้าดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหารในการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality