วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายนิธิโรจน์ จองนิธิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดและงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณชุมชนบ้านคอหงส์

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายนิธิโรจน์ จองนิธิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดและงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณชุมชนบ้านคอหงส์ 3 หมู่บ้านวังหงส์ หมู่บ้านหงส์ทิพย์ และชุมชนบ้านคอหงส์ 1 ศูนย์วิจัยการยาง